ТИРАЖ\БРЕНД
STEREOSOCKS
ASOCKS
NATURE
SOXLAB
ОТ 10 ПАР
150
120
Х
180
ОТ 50 ПАР
120
105
105
150
ОТ 100 ПАР
105
95
105
120
ОТ 500 ПАР
95
80
95
105
ОТ 1000 ПАР
80
70
80
105